Działkowiec -     Okręgowy Zarzad Polskiego Związku Działkowców w Słupsku